kyocera mita

 • PIXXOR KYM TK-18/TK-100

  PIXXOR KYM TK-18/TK-100

  : KYM TK-18/TK-100 BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-1018MFP/1020D,KM-1500/1820/1815; ปริมาณการพิมพ์ : 7800 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  980 บาท 1 ราคา
 • PIXXOR KYM TK-17

  PIXXOR KYM TK-17

  : KYM TK-17 BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-1000/1000+/1010/1050; ปริมาณการพิมพ์ : 6000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  780 บาท 1 ราคา
 • PIXXOR KYM KM-2530 EU

  PIXXOR KYM KM-2530 EU

  : KYM KM-2530 EU BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/5035 MFP; ปริมาณการพิมพ์ : 40000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  4,150 บาท 1 ราคา
 • PIXXOR KM-1525-US

  PIXXOR KM-1525-US

  : KM-1525-US BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita KM-1525/1530/2030; ปริมาณการพิมพ์ : 11000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  1,000 บาท 1 ราคา
 • Kyocera-Mita KM2530/3035/3530/4035

  Kyocera-Mita KM2530/3035/3530/4035

  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA MITA รุ่น KM2530/3035/3530/4035
   
 • PIXXOR TK-310/312 BK

  PIXXOR TK-310/312 BK

  : TK-310/312 BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-2000D/3900DN/3900DTN/4000DN/4000DTN; ปริมาณการพิมพ์ : 12000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  2,100 บาท 1 ราคา
 • PIXXOR KYM TK-340

  PIXXOR KYM TK-340

  : KYM TK-340 BK; รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-2020DN/FS-2020D(EU); ปริมาณการพิมพ์ : 12000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4; เงื่อนไขการรับประกัน;
  1,700 บาท 1 ราคา
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-18/TK-100 BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-18/TK-100 BK

  : KYM TK-18/TK-100 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-1018MFP/1020D,KM-1500/1820/1815 ปริมาณการพิมพ์ : 7800 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  980 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-17 BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-17 BK

  : KYM TK-17 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-1000/1000+/1010/1050 ปริมาณการพิมพ์ : 6000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  780 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KM-1525-US BK

  รุ่นของตลับหมึก : KM-1525-US BK

  : KM-1525-US BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita KM-1525/1530/2030 ปริมาณการพิมพ์ : 11000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  1,000 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-50 BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-50 BK

  : KYM TK-50 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS1900/FS1900N/FS1900DN/FS1900DTN ปริมาณการพิมพ์ : 15000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  1,800 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-340 BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-340 BK

  : KYM TK-340 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-2020DN/FS-2020D(EU) ปริมาณการพิมพ์ : 12000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  1,700 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM KM-2530 EU BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM KM-2530 EU BK

  : KYM KM-2530 EU BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita KM-2530/3530/4030, KM-3035/4035/5035 MFP ปริมาณการพิมพ์ : 40000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  4,150 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : TK-310/312 BK

  รุ่นของตลับหมึก : TK-310/312 BK

  : TK-310/312 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-2000D/3900DN/3900DTN/4000DN/4000DTN ปริมาณการพิมพ์ : 12000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  2,100 บาท
 • รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-60 BK

  รุ่นของตลับหมึก : KYM TK-60 BK

  : KYM TK-60 BK รุ่นเครื่องพิมพ์ : Kyocera Mita FS-1800/3800 Series ปริมาณการพิมพ์ : 20000 แผ่น คิดที่มาตรฐานการพิมพ์ 5% บนกระดาษ A4 เงื่อนไขการรับประกัน
  2,100 บาท