i-mobile hitz 10

  • i-mobile Hitz 216

    i-mobile Hitz 216

    รายละเอียด; ข้อมูลเครือข่าย (Network); * เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ; - GSM 900/1800 MHz; * เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล; - 2G : GPRS class 10; * รองรับ