เครื่องซักผ้า samsung WT10J7

  • Samsung WT10J7

    Samsung WT10J7

    WT10J7; 8.0 kg; แบบถังคู่; แกนซัก Center Jet ขจัดคราบสกปรกได้สะอาดทั่วถึง; Air Turbo Drying System เพิ่มประสิทธิภาพการปั่นหมาด ช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น