เครื่องซักผ้า samsung WT10J7

  • Samsung WT10J7

    Samsung WT10J7

    WT10J7; 8.0 kg; แบบถังคู่; แกนซัก