หนังสือรับรองรายได้

 • Citibank บัตรเบิกเงินสด Readycredit 10k

  Citibank บัตรเบิกเงินสด Readycredit 10k

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • ไทยธนาคาร สินเชื่อ ไทยธนาคาร (สินเชื่อเงินสด)

  ไทยธนาคาร สินเชื่อ ไทยธนาคาร (สินเชื่อเงินสด)

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ตัวจริงเท่านั้น); สำเนาบัญชีย้อนหลัง
   
 • บัตรเครดิต HSBC Credit

  บัตรเครดิต HSBC Credit

  สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ / ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน ตัวจริงเท่านั้น; สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง
   
 • บัตรเครดิต City Bank Visa/MasterCard

  บัตรเครดิต City Bank Visa/MasterCard

  (อ่านได้ชัดเจน); สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ / ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน ตัวจริงเท่านั้น; สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง
   
 • บัตรเครดิต กสิกรไทย Kurve Card

  บัตรเครดิต กสิกรไทย Kurve Card

  (อ่านได้ชัดเจน); สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ / ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน ตัวจริงเท่านั้น; สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง
   
 • KTC CASH

  KTC CASH

  สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับจริง); สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน; หมายเหตุ;
   
 • บัตรเบิกเงินสด KTC CASH REVOLVE

  บัตรเบิกเงินสด KTC CASH REVOLVE

  สำหรับชาวต่างชาติ); หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • Quikcash สินเชื่อพร้อมบัตรเงินสด

  Quikcash สินเชื่อพร้อมบัตรเงินสด

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • บัตรเครดิต City Bank เรดดี้เครดิต

  บัตรเครดิต City Bank เรดดี้เครดิต

  (อ่านได้ชัดเจน); สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ / ใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน ตัวจริงเท่านั้น; สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง
   
 • บัตรเครดิต EASY BUY สินเชื่อเงินผ่อน

  บัตรเครดิต EASY BUY สินเชื่อเงินผ่อน

  หรือ บัตรข้าราชการ; 2. บัตร EASY; 3. หนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง
   
 • บัตรเครดิต กสิกรไทย KBANK Visa Gold

  บัตรเครดิต กสิกรไทย KBANK Visa Gold

  ( สำหรับชาวต่างชาติ); หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ;
   
 • บัตรเครดิต Krungsri GE HomePro VisaCard

  บัตรเครดิต Krungsri GE HomePro VisaCard

  หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ; -สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงยอดรายได้ประจำเดือน เข้านับากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
   
 • บัตรเครดิต City Bank Plattinum Rewards

  บัตรเครดิต City Bank Plattinum Rewards

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • บัตรเครดิต Krungsri GE Visa Platinum

  บัตรเครดิต Krungsri GE Visa Platinum

  หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงยอดรายได้ประจำเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
   
 • บัตรเบิกเงินสด Quikcash Card

  บัตรเบิกเงินสด Quikcash Card

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • บัตรเบิกเงินสด Standardchartered แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  บัตรเบิกเงินสด Standardchartered แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • บัครเบิกเงินสด Citibank Readycredit 7k

  บัครเบิกเงินสด Citibank Readycredit 7k

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);
   
 • บัตรเบิกเงินสด AIG Just Cash

  บัตรเบิกเงินสด AIG Just Cash

  สำเนาทะเบียนบ้าน; หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด; สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า);