รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 5 เมตร

 • รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร

  รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร

  รายละเอียด; รางปลั๊กไฟเสียบใช้ได้ 12 ช่อง (ปลั๊กแบบ 3 ตาทั้งหมด); มีสวิตซ์แยกปลั๊กควบคุมไฟทั้งหมด 6 ตัว (2 ช่อง : 1 สวิตซ์);
  359 บาท 1 ราคา
 • รางปลั๊กไฟ Electan ป้องกันไฟกระชาก รุ่น Gold 6 ช่อง สวิตช์แยก

  รางปลั๊กไฟ Electan ป้องกันไฟกระชาก รุ่น Gold 6 ช่อง สวิตช์แยก

  1 หน่วย = 1 ตัว ;• รางปลั๊กไฟคุณภาพสูง Brand Electan รุ่น Gold ป้องกันไฟกระชาก• ช่องเสียบ 5 ช่อง ความยาวสาย 3 เมตร (TE-4163)• มีระบบป้องกันไฟกระชาก
   
 • รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง (รุ่น 509) สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร (ดูราคาส่งด้านใน)

  รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง (รุ่น 509) สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร (ดูราคาส่งด้านใน)

  1 หน่วย = 1 อัน , • รางปลั๊กไฟเสียบใช้ได้ 12 ช่อง รุ่น 509 , • มีสวิตซ์แยกปลั๊กควบคุมไฟทั้งหมด 6 ตัว (2 ช่อง : 1 สวิตซ์) , •
  359 บาท
 • รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง (รุ่น 509) สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร (ดูราคาส่งด้านใน)

  รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง (รุ่น 509) สวิตช์แยก 6 ตัว ยาว 5 เมตร (ดูราคาส่งด้านใน)

  1 หน่วย = 1 อัน , • รางปลั๊กไฟเสียบใช้ได้ 12 ช่อง รุ่น 509 , • มีสวิตซ์แยกปลั๊กควบคุมไฟทั้งหมด 6 ตัว (2 ช่อง : 1 สวิตซ์) , •
  359 บาท