ประวัติ ส่วนสูง น้ำหนัก ดารา

 • ชาคริต แย้มนาม

  ชาคริต แย้มนาม

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : คริต; วันเกิด : 25/06/2523; สถานะ : โสด; อายุ : 27 ปี; ส่วนสูง : 177 ซม.; น้ำหนัก :
  630 บาท 1 ราคา
 • พิยดา อัครเศรณี

  พิยดา อัครเศรณี

  ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล ; ชื่อเล่น อ้อม; วัน เดือน ปีเกิด 17 มิถุนายน 2518; ส่วนสูง 160 เซนติเมตร; น้ำหนัก 42
  75 บาท 2 ราคา
 • เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

  เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : เจนี่; วันเกิด : 11/09/2524; สถานะ : โสด; อายุ : 26 ปี; ส่วนสูง : 167 ซม.;
  9 บาท 2 ราคา
 • ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน)

  ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์; ชื่อเล่น : เคน; วันเกิด : 03/12/2520; สถานะ : โสด; อายุ : 30 ปี; ส่วนสูง : 180 ซม.; น้ำหนัก
   
 • เจนสุดา ปานโต (เจน)

  เจนสุดา ปานโต (เจน)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : เจนสุดา ปานโต; ชื่อเล่น : เจน; วันเกิด : 14/09/2525; สถานะ : โสด; อายุ : 25 ปี; ส่วนสูง : -ซม.; น้ำหนัก : -กก.;
   
 • ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์

  ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์

  ประวัติ; ชื่อเล่น : ปีใหม่; วันเกิด : 29/02/2527; สถานะ : โสด; อายุ : 23 ปี; ส่วนสูง : 170 ซม.; น้ำหนัก : 48 กก.; ประวัติส่วนตัว; การศึกษา
   
 • ธนากร ชินกูล

  ธนากร ชินกูล

  ประวัติ; ชื่อ- สกุล : ธนากร; ชื่อเล่น : โบ; วันเกิด : 11/07/2525; สถานะ : โสด; อายุ : 25 ปี; ส่วนสูง : 175 ซม.; น้ำหนัก : 63 กก.; ประวัติส่วนตัว;
   
 • โสภิตนภา ทัพพะรังสี(เจี้ยบ)

  โสภิตนภา ทัพพะรังสี(เจี้ยบ)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : โสภิตนภา ทัพพะรังสี; ชื่อเล่น : เจี๊ยบ; วันเกิด : 30/04/2519; สถานะ : แต่งงาน; อายุ : 31 ปี; ส่วนสูง : 166 ซม.;
   
 • พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์

  พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : เมจิ; วันเกิด : 24/06/2527; สถานะ : โสด; อายุ : 23 ปี; ส่วนสูง : 167 ซม.;
   
 • โจวเจี๋ยหลุน

  โจวเจี๋ยหลุน

  ประวัติ; ชื่อจริง :: ; ชื่อภาษาอังกฤษ :: ๋Jay Chou; วันเดือนปีเกิด :: 18 มกราคม พ.ศ. 2522 ( 1979 ); สถานที่เกิด :: ไต้หวัน; ครอบครัว
   
 • พัชรศรี เบญจมาศ

  พัชรศรี เบญจมาศ

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล; ชื่อเล่น : กาละแมร์; วันเกิด : 19/10/2519; สถานะ : โสด; อายุ : 31 ปี; ส่วนสูง : 161 ซม.; น้ำหนัก : 50 กก.; ประวัติส่วนตัว;
   
 • พรชิตา ณ สงขลา

  พรชิตา ณ สงขลา

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : เบ๊นซ์; วันเกิด : 20/06/2523; สถานะ : โสด; อายุ : 27 ปี; ส่วนสูง : - ซม.; น้ำหนัก :
   
 • รัฐภูมิ โตคงทรัพย์(ฟิล์ม)

  รัฐภูมิ โตคงทรัพย์(ฟิล์ม)

  ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล รัฐภูมิ โตคงทรัพย์; ชื่อเล่น ฟิล์ม; วัน เดือน ปีเกิด 17 พฤศจิกายน 2527; ส่วนสูง 185 เซนติเมตร; น้ำหนัก
   
 • ปอ ทฤษฎี สหวงษ์

  ปอ ทฤษฎี สหวงษ์

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ทฤษฎี สหวงษ์; ชื่อเล่น : ปอ; วันเกิด : 23/01/2521; สถานะ : โสด; อายุ : 29 ปี; ส่วนสูง : 182 ซม.; น้ำหนัก : 72 กก.;
   
 • ธงชัย แมคอินไตย์

  ธงชัย แมคอินไตย์

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : เบิร์ด; วันเกิด : 08/12/2501; สถานะ : โสด; อายุ : 49 ปี; ส่วนสูง : - ซม.; น้ำหนัก
   
 • ลลิตา ศศิประภา

  ลลิตา ศศิประภา

  ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล ; ชื่อเล่น หมิว; วัน เดือน ปีเกิด 5 ตุลาคม 2514; ส่วนสูง 169 เซนติเมตร; น้ำหนัก 50 กิโลกรัม;
   
 • มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล(โดนัท)

  มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล(โดนัท)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล; ชื่อเล่น : โดนัท; วันเกิด : 04/04/2526; สถานะ : โสด; อายุ : 24 ปี; ส่วนสูง : 164
   
 • ณัฐพล ลียะวานิช(ต่าย)

  ณัฐพล ลียะวานิช(ต่าย)

  ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล ณัฐพล ลียะวานิช; ชื่อเล่น ต่าย; วัน เดือน ปีเกิด 1 กันยายน 2524; ส่วนสูง 178 เซนติเมตร; น้ำหนัก 68 กิโลกรัม;
   
 • ปาณิสรา พิมพ์ปรุ (โอปอล)

  ปาณิสรา พิมพ์ปรุ (โอปอล)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ปาณิสรา พิมพ์ปรุ; ชื่อเล่น : โอปอล์; วันเกิด : 16/12/2524; สถานะ : โสด; อายุ : 26 ปี; ส่วนสูง : -ซม.; น้ำหนัก
   
 • ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

  ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ; ชื่อเล่น : ซันนี่; วันเกิด : 18/05/2524; สถานะ : โสด; อายุ : 26 ปี; ส่วนสูง : 179 ซม.;
   
 • พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์

  พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์

  ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล ภัทรพล ศิลปาจารย์; ชื่อเล่น พอล; วัน เดือน ปีเกิด 9 พฤษภาคม 2521; ส่วนสูง 180 เซนติเมตร; น้ำหนัก 68 กิโลกรัม;
   
 • ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ (พีค)

  ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ (พีค)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ; ชื่อเล่น : พีค; วันเกิด : 18/10/2531; พี่น้อง : 2 คน(มีพี่ชาย); สถานะ : โสด; อายุ
   
 • รัฐศาสตร์ กรสูต(เปบเปอร์)

  รัฐศาสตร์ กรสูต(เปบเปอร์)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : รัฐศาสตร์ กรสูต; ชื่อเล่น : เปปเปอร์; วันเกิด : 01/01/2519; สถานะ : โสด; อายุ : 31 ปี; ส่วนสูง : 174 ซม.; น้ำหนัก
   
 • ชิดจันทร์ รุจิพรรณ (พลอย)

  ชิดจันทร์ รุจิพรรณ (พลอย)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ชิดจันทร์ รุจิพรรณ; ชื่อเล่น : พลอย; วันเกิด : 02/01/2531; สถานะ : โสด; อายุ : 19 ปี; ส่วนสูง : - ซม.; น้ำหนัก
   
 • ธันย์ชนก ฤทธินาคา(เบเบ้)

  ธันย์ชนก ฤทธินาคา(เบเบ้)

  ประวัติ; ชื่อ - สกุล : ธันย์ชนก ฤทธินาคา; ชื่อเล่น : เบเบ้; วันเกิด : 21/12/2530; สถานะ : โสด; อายุ : 20 ปี; ส่วนสูง : 156 ซม.; น้ำหนัก