Nikon D3


รายละเอียด; -ความละเอียด 12.87 Mpixel; -ถ่ายต่อเนื่อง 9 fps; -ขนาดภาพสูงสุด 4256x2832; -แฟลชภายใน No; -ขนาดภาพเล็กสุด 1392x920; -แฟลชภายนอก Yes;

สินค้าใกล้เคียง