Nintendo DS Lite


หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับ Nintendo DS รุ่นแรก ทางนินเทนโดก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปโฉมให้ดูดีขึ้น

สินค้าใกล้เคียง