ที่คีบอาหารอเนกประสงค์ รุ่น UT-1


ขนาด 5x22cm ราคา น้ำหนัก : 94 กรัม