Infinity Yaak


nfinity Yaak มาพร้อมระบบฏิบัติการ Android 4.04 หน่วยประมวลผล Dual-Core Processor ความเร็ว 1.2 GHz ในส่วนของหน้าจอของ Yaak เป็น qHD Screen แสดงผลได้ 16.7 ล้านสี

สินค้าใกล้เคียง