ยาใส่แผลสด โพวิโดน ไอโอดีน


รายละเอียด; ยาใส่แผลสด โพวิโดน ไอโอดีน 30cc