มีสุข แจ้งมีสุข (ไก่)


ชื่อ - สกุล : มีสุข แจ้งมีสุข; ชื่อเล่น : ไก่; วันเกิด : 01/01/2524; สถานะ : สมรส; อายุ : 26 ปี; ประวัติส่วนตัว : มีสุข แจ้งมีสุข;