Samsung Galaxy S2


รายละเอียด; Samsung Galaxy S2 ที่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองในขณะนี้ มีหน่วย ประมวลผล Exynos หรือที่รู้จักกันในโค้ดเนม