ester c 1000 mg


รายละเอียดสินค้า; เอสเตอร์-ซี คือวิตามินซี ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นคือ ไม่มีความเป็นกรดเลย เป็นกลางที่pH 7 และสามารถรับประทานได้ในขนาดสูงได้โดยไม่ระคายกระเพาะและยังมีการนำมาผสมรวมกับ

สินค้าใกล้เคียง