Brother PT-2700


รายละเอียดสินค้า -; ตัวอักษร 4 แบบ 8 ขนาด 8 สไตล์; ใช้กับTZ เทปได้ 5 ขนาดความกว้าง (6 , 9 , 12 , 18 และ 24 มม. แบบเคลือบพลาสติกและไม่เคลือบพลาสติก);

คำค้นหาอื่นๆที่คุณสนใจ