หม้อแปลง DC 6V.,12V.


หม้อแปลงไฟฟ้าจาก 220V. เป็น DC 6V.,12V. สำหรับไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด