Samsung ES70


รายละเอียด; ความละเอียด 12.20 Mpixel; ขนาดภาพสูงสุด 4000×3000; ขนาดภาพเล็กสุด 1024×768; ชนิดเซนเซอร์ CCD; ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.33-inch; ถ่ายต่อเนื่อง

สินค้าใกล้เคียง