Samsung WA13PA


รายละเอียด; พลังซักสะอาด ไร้กลิ่น ป้องกันแบคทีเรียจินตนาการถึงเครื่องซักผ้าที่มีคุณค่าดังเพชร; อะไรคือ Diamond