Electrolux EOB53000X


รายละเอียด; เตาอบชนิดแบบฝังของอีเลคโทรลักซ์ ออกแบบมาได้อย่างลงตัว เป็นอัจฉริยภาพที่สัมผัสได้; ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม;