Samsung WF8150NXV


รายละเอียด; ระบบรองรับการสั่นสะเทือนเพื่อขจัดการสั่นไหว; ระบบฆ่าเชื้อสำหรับผ้าสกปรกมากและผ้าสีตกง่าย; ระบบผ้าขนสัตว์ซักมือ;