Electrolux EWF1073/A


ขนาดความจุ 7 กก.เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ มาำพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากมาย เช่น โปรแกรม