HP LaserJet P2055dn


รายละเอียด; - อัตราการพิมพ์งานที่เร็ว 35 แผ่นต่อนาที; - การพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติ; - ติดตั้งระบบเครือข่ายกิกะบิตและระบบความปลอดภัยภายในตัวเครื่อง;

สินค้าใกล้เคียง