kawasaki VULCAN 900 CUSTOM


เครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อน Liquid-cooled, 4-stroke V-Twin; ปริมาตรกระบอกสูบ 903 cc.; ขนาดกระบอกสูบ / ช่วงชัก 88.0 x 74.2 mm; อัตราส่วนการอัด