Yamaha X1R


เครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ; ปริมาตรกระบอกสูบ 134.4 ซีซี.; อัตราส่วนกำลังอัด 10.9 : 1; กระบอกสูบ