เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล


รายละเอียด: เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลขนาดพกพา บาง กะทัดรัด โดยแสดงผลเป็นตัวเลขชัดเจน สามารถเลือกให้แสดงเป็นหน่วยกิโลกรัม

สินค้าใกล้เคียง