แอน ทองประสม


ประวัติ; ชื่อ-นามสกุล แอน ทองประสม; ชื่อเล่น แอน; วัน เดือน ปีเกิด 1 พฤศจิกายน 2519; ส่วนสูง 163 เซนติเมตร; น้ำหนัก 45 กิโลกรัม;