ธนาคารกสิกร K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)


K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย); อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ใน 3 เดือนแรก; หลังจากนั้นมีดอกเบี้ยให้เลือก 6 แบบตามใจคุณ; อัตราดอกเบี้ย