ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี


-ต้องตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในพื้นที่ทำการของสาขาหลัก ของธนาคารฯ; 2.; หรือบ้านพักตากอากาศ;