ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมหรือเพื่อซ่อมแซมบ้าน


1.; 85% ของราคาประเมิน; 40 และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่า สำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ); 2.; 30 ปี; 70 ปี; 3.; -*เอกสาร;