ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน


1.; 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อ-ขาย; -กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย;