บัตรเบิกเงินสด Easy Buy ยูเมะ พลัส


บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส; คุณสมบัติของผู้สมัคร; - อายุตั้งแต่ 25-55 ปี; - รายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป; - มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน;