ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลพ์ประกันชีวิต นิวยอร์คไลฟ์ มั่งมีศรีสุขแบบสะสมทรัพย์ 2 (ประกันชีวิตรายบุคคล)


นิวยอร์คไลฟ์ มั่งมีศรีสุข 2; -แผนความคุ้มครองชีวิต ผ่านการชำระเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 7 ปี ให้ความคุ้มครองถึง