Yamaha Fino Limited Edition


Fino Limited Edition; เครื่องยนต์ แบบ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ; ปริมาตรกระบอกสูบ 113.7 ซีซี.; อัตราส่วนกำลังอัด