HONDA Wave 125i


รุ่น Wave 125i; เครื่องยนต์ 4 จังหวะ แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ; ปริมาตรกระบอกสูบ 124.9 ซีซี; ระบบจ่ายน้ำมัน