บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ บัตรวีซ่าผู้นำแพลทินัม


บัตรวีซ่าผู้นำแพลทินัม; สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข; 1. อัตราดอกเบี้ย; 20% ต่อปี; ในการซื้อสินค้า/บริการ ดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้สถานการค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายจนกว่าจะชำระหนี้