บัตรเครดิต กสิกรไทย วีซ่า


บัตรเครดิตกสิกรไทย-วีซ่า (KBank-Visa); คุณสมบัติของผู้สมัคร; มีอายุระหว่าง 20 -80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรหลัก และ 15 80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม;