ปลาเสือ/ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotes jaculator )


ปลาเสือ/ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotes jaculator ); ถิ่นที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยพบในแม่น้ำ ลำคลองที่ติดต่อกับทะเล โดยเฉพาะบริเวณน้ำกร่อยพบมากเป็นพิเศษ