ปลาเสือ/ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotes jaculator )


ปลาเสือ/ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotes jaculator ); ถิ่นที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยพบในแม่น้ำ ลำคลองที่ติดต่อกับทะเล โดยเฉพาะบริเวณน้ำกร่อยพบมากเป็นพิเศษ

คำค้นหาอื่นๆที่คุณสนใจ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง