ปลาสอดแดง/ปลาหางดาบ (Red swordtail)


ปลาสอดแดง/ปลาหางดาบ (Red swordtail); ถิ่นที่อยู่อาศัย; เม็กซิโกตอนใต้ กัวเตมาลา; ประวัติ; ปลาสอดมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Swordtail