นกขุนทอง (Hill Myna)


นกขุนทอง(Hill Myna); นกขุนทอง หรือนกเอี้ยงคำ แถมยังเลี้ยงง่ายเข้ากับสภาพธรรมชาติ เป็นที่นิยมเลี้ยงโดยทั่วไปในทวีปเอเชีย