ปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น (Ranchu)


ปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น (Ranchu); เป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากสิงห์จีนโดยประเทศญี่ปุ่น หลังของปลาจะโค้งมากกว่าสิงห์จีน