วิเชียรมาศ หรือแมวสยาม


แมวพันธุ์วิเชียรมาศ หรือแมวสยาม; ลักษณะประจำพันธุ์; แมววิเชียรมาศเป็นแมวที่ชาวต่างประเทศที่รู้จักกันในนามแมวสยาม