Hitachi 250W. WT-P255V


Hitashi 250W. WT-P255V; ปั๊มอัตโนมัติ สวิทช์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะเปิดปิดของก๊อกน้ำ สามารถเลือกตำแหน่งน้ำออกได้ 3 ทาง ชุดเรือนปั๊มใหม่ให้อัตราการไหลของน้ำจากการปั๊มสูงขึ้น