BMW R1150R


BMW R1150R; ระบบเครื่องยนต์ : 2-cylinder 4-stroke flat twin; ปริมาตรกระบอกสูบ : 1130 cc; กำลังแรงม้า : 85 bhp / 6750rpm; ความเร็วสูงสุด : 135.5 mph; อัตราเร่ง : 0 - 60 กม./ชม.