แซกโซโฟน

 • Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 เบอร์ 3

  รายละเอียดสินค้า; Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร์ 3
  200 บาท 8 ราคา
 • Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  รายละเอียดสินค้า : แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3; Vandoren ZZ Reeds incorporate lightning quick response and outstanding tone and are the
  1,350 บาท 4 ราคา
 • Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน V12

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน V12

  รายละเอียด; Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้น; - Vandoren V12 alto saxophone reed; The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and
  1,350 บาท 5 ราคา
 • Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2

  รายละเอียดสินค้า : Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน กล่องน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2; Designed to produce a quality of pure sound due to a very thin reed tip, balanced by a solid vertical column. Recognizable
  250 บาท 2 ราคา
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน กล่องน้ำเงิน เบอร์ 3 ขาย 1 ชิ้ัน Vandoren Tenor Sax Traditional Reeds Designed to produce a quality of pure sound due to a very thin reed tip, balanced by a solid vertical
  250 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น Traditional กล่องสีน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน กล่องน้ำเงิน เบอร์ 3 1/2 ขาย 1 ชิ้ัน Vandoren Tenor Sax Traditional Reeds Designed to produce a quality of pure sound due to a very thin reed tip, balanced by a solid vertical
  250 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร์ 3 1 กล่อง 5 ชิ้น Vandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have
  950 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร์ 3 1 กล่อง 5 ชิ้นVandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have a
  950 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร 3 ขาย 1 ชิ้นVandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have a thicker tip
  200 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร 3 ขาย 1 ชิ้น Vandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have a thicker
  200 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 5 ชิ้น Vandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds
  950 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 5 ชิ้นVandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have
  950 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร 3 1/2ขาย 1 ชิ้นVandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have a thicker
  200 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน รุ่น V16 กล่องสีเขียว เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นเทเนอร์แซ็กโซโฟน V16 กล่องสีเขียวเบอร 3 1/2 ขาย 1 ชิ้น Vandoren V16 Reeds were launched in 1993 to answer the demand of some American jazz musicians (a Java with even more wood). V16 Reeds have a thicker
  200 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้น Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone. It was introduced
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 2 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้น , Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone.
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 3 1 กล่อง 10 ชิ้น Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone. It was introduced to
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 3 1 กล่อง 10 ชิ้น , Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone. It
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้น Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone. It was introduced
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น V12 กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน กล่องสีเทา เบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้น , Vandoren V12 alto saxophone reed The V12 range of reeds have recently been extended to the bass, tenor, alto and soprano saxophone.
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3 1 กล่อง 10 ชิ้น Vandoren ZZ Reeds incorporate lightning quick response and outstanding tone and are the most recent addition to the jazz series,. ZZ
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3 1 กล่อง 10 ชิ้นVandoren ZZ Reeds incorporate lightning quick response and outstanding tone and are the most recent addition to the jazz series,. ZZ Reeds
  1,350 บาท
 • แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3 1/2

  แวนโดเรน ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน รุ่น ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3 1/2

  Vandoren ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน ZZ Jazz กล่องสีน้ำตาล เบอร์ 3 1/2 1 กล่อง 10 ชิ้นVandoren ZZ Reeds incorporate lightning quick response and outstanding tone and are the most recent addition to the jazz series,. ZZ
  1,350 บาท
 • Emperor แซ็กโซโฟนอัลโต้

  Emperor แซ็กโซโฟนอัลโต้

  รายละเอียด: แซ็กโซโฟน อัลโต้ ยี่ห้อEMPEROR พร้อมกล่องอย่างดีและอุปกรณ์ครบชุด ราคาพิเศษ ประกอบด้วย; 1.ตัวแซ็กโซโฟน
   
 • Julius Keilwerth EX 90 Series III

  Julius Keilwerth EX 90 Series III

  รายละเอียด; เซซิเลียมิวสิคได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของแซกโซโฟน ระดับโลกจากยุโรป; จูเลียส ไคล์เวร์ท แซกโซโฟน;
   
 • Julius Keilwerth ALTO ST90 IV

  Julius Keilwerth ALTO ST90 IV

  รายละเอียด; เซซิเลียมิวสิคได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของแซกโซโฟน ระดับโลกจากยุโรป; จูเลียส ไคล์เวร์ท แซกโซโฟน
   
 • Julius Keilwerth COPPER ALTO CX 90 PRESTIGE

  Julius Keilwerth COPPER ALTO CX 90 PRESTIGE

  รายละเอียด; เซซิเลียมิวสิคได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของแซกโซโฟน ระดับโลกจากยุโรป; จูเลียส ไคล์เวร์ท แซกโซโฟน;
   
 • Julius Keilwerth ST90III

  Julius Keilwerth ST90III

  รายละเอียด; เซซิเลียมิวสิคได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของแซกโซโฟน ระดับโลกจากยุโรป; จูเลียส ไคล์เวร์ท แซกโซโฟน
   
 • Yamaha Alto Saxophone

  Yamaha Alto Saxophone

  Alto Saxophone
   
 • Julius Keilwerth TENOR ST90

  Julius Keilwerth TENOR ST90

  รายละเอียด; เซซิเลียมิวสิคได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของแซกโซโฟน ระดับโลกจากยุโรป; จูเลียส ไคล์เวร์ท แซกโซโฟน
   
 • Yamaha Soprano Saxophone

  Yamaha Soprano Saxophone

  Soprano Saxophone
   
 • Yamaha Tenor Saxophone

  Yamaha Tenor Saxophone

  Tenor Saxophone; The Yamaha 62II Tenor Saxophone is an extremely free blowing and flexible professional tenor saxophone. The new G series neck offers the YAS-62II greater focus to the sound and improves overall intonation while the ribbed body keeps the tone dark and full. Other major features of the
   
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ แซกโซโฟน ของคุณ รวมทั้งร่วมวิจารณ์ saxophone ตัวโปรดของคุณได้ที่นี่ หรือสามารถเข้ามาเลือกดู เครื่องเป่า สำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ saxophone เพื่อนำมาเป็น เครื่องดนตรี คู่ใจของคุณได้ที่นี่ มีหลายรุ่นให้เลือกตัดสินใจจากผู้ผลิตดังนี้ Emperor , Westfield USA และ YAMAHA