ขาตั้งคีย์บอร์ด

 • STK 006

  STK 006

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 2 ชั้น; * ทำจากอะลูมิเนียมกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว; * น้ำหนัก 7.3 กิโลกรัม
   
 • STK 008

  STK 008

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 1 ชั้น; * ความสูง 74 เซนติเมตร; * น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม
   
 • STK 009

  STK 009

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 1 ชั้น; * สามารถปรับสูงต่ำ 60-80 เซนติเมตร; * น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม
   
 • STK 010

  STK 010

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 1 ชั้น; * สามารถปรับสุงต่ำ 65-105 เซนติเมตร; * น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม
   
 • STK 011

  STK 011

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 1 ชั้น; * ความสูง 72.5 เซนติเมตร; * น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม
   
 • STK 001

  STK 001

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 2 ชั้น; * ทำจากอลูมิเนียมกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว; * น้ำหนัก 7.2 กิโลกรัม; * ปรับสุงต่ำได้
   
 • STK 012

  STK 012

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 2 ชั้น; * ความสูง 129 เซนติเมตร; * น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม
   
 • STK 002

  STK 002

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 2 ชั้น; * ทำจากอะลุมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว; * น้ำหนัก 5 กิโลกรัม
   
 • STK 003

  STK 003

  * ขาตั้งคีย์บอร์ดแบบ 3 ชั้น; * ทำจากอะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว; * น้ำหนัก 6.3 กิโลกรัม